~ஐ 紮肚修身初體驗 ♥ 紫玥堂 ஐ~

下午1:30

近來好多朋友都話紥肚效果好神奇,只需連續地紥幾個鐘就有明顯的修身效果!

未生小朋友的姐,本來紥肚就真係關我橙事,但比較過坊間其他公司的紥肚療程,覺得紫玥堂照顧層面最為全面,有註場的脊骨專科中醫師會在紥肚前檢查脊骨情況,完成左整脊先會開始紥肚,脊骨需要小心保護並不可以草率了事。

幾年前去斷食時老師有講過,平常姿勢不好(例如繞腳坐)會令到盆骨不正/移位,
只要盤骨歪了,支點有偏差而演變成長短腳,影響包括所有器官,口味喜好亦會改變。
如果你平日照鏡見到高低眉,咀角左右不平衡,就代表著盤骨歪了,無得呃~

紥肚前脊醫幫我做檢查脊骨及整脊,其實我一早知自己盆骨有少少歪掉,
看上圖就看到分別,左圖是未整脊前拍的,明顯有高低眉,
右圖是整脊完準備紥肚前拍的,高低眉不見了。

睇過好多紥肚的分享要紥成6-8個鐘,之前影相要著兩個鐘Girdle已經好辛苦覺得透唔到氣,長時間紥咁耐我怕會癲。而紫玥堂的混合古埃及及印尼式紥肚療程只需要45分鐘,紥肚之前美療師幫肚仔按摩去下肚風,紥已覺得成個人輕盈左,線條都得到改善。美療師三兩下手勢就把兩層的紥帶紥好,紥帶本身有高溫消毒,暖暖地不會凍冰冰,
用力好平均(我覺得佢紥得好靚),濕紥的45分鐘都唔可以坐,不過都好快過。
療程前後都會度身,第一次並沒有紥到好緊,所以數字上落不大,但高低眉又真係解決左~

產後媽媽要面對各種大小不同考驗,過程不容易,如果再加上盤骨移位,更有可能痛症伴隨。而紫玥重塑概念是把移位的內臟、腹部肌肉透過紥肚回到正確位置,大概八至十次紥肚療程後,腰腹可減兩至三吋,是一種減吋不減磅的塑身體驗。我自己覺得紫玥堂的專業團隊,就是令人可以很放心的感覺。只要有盆骨問題的姊妹都可一試,當然的產後效果會更明顯。


以上療程由紫玥堂提供,
更多資料,可按此到官方網頁/ Facebook 


紫玥堂
旺角彌敦道579號艾麗大廈8樓全層 
Whatsapp 55486301


For Collaboration and Invitation,
Please send to : littlecatt@gmail.com

You Might Also Like

0 意見

Like Me Facebook