~ஐ 美麗綻放 ♥ 莎莎婦女銀袋日2018發佈會 ஐ~

下午1:30

好開心可以出席 莎莎婦女銀袋日2018 嘅發佈會,Kawai 細細個已經知道咩係銀袋日,嗰日所有姐姐都會悉心打扮,帶晒禮帽入馬場㗎💓💓

原來今年已經是莎莎婦女銀袋日第十四年盛事,莎莎各門市都好有氣氛,又有特別折扣。
莎莎婦女銀袋日2018  已經定左喺 11月4日,喺沙田馬場舉行,全日共有10場賽事,包括獎金超過三百萬港元的國際三級賽事《莎莎婦女銀袋》。
連 Holika Holika x Milky 都有折扣!樣樣產品都好吸引!

發佈會仲請左擅長大改造的Ricky 示範秋冬妝容,他表示啡紅色調在今季將會成為主調,而底妝應棄掉啞緻,水光感妝容大行其道,當日示範都是用上 莎莎代理的 Cyber Colors 產品!

大會仲安排左靚靚茶點,望住馬場真係好開揚好舒服!

大會邀請李佳芯小姐擔任《莎莎婦女銀袋日》形象大使,延續莎莎每年的美麗傳統。
莎莎婦女銀袋日每年得一次,大家都可以去㗎😍😍😍😍 記住要著靚啲呀影多d相!!!For Collaboration and Invitation,

Please send to : littlecatt@gmail.com

You Might Also Like

0 意見

Like Me Facebook