~ஐ 唐三樓。媽不在家。小文青聚腳點 ஐ~

下午1:30

早幾日,在自己 Facebook 貼了張小文青相,朋友間反應熱烈,想知這間小文青Cafe究竟在那!當我說是它在上海街唐三樓時,人人也不信。明明上海街就是老區,那會有靚Cafe呢!

其實,遇上它是緣份~早在年多前在Instagram已見過它的蛋糕,撞晒色的蝶豆藍芝士餅一見難忘。我不特別喜歡紫色,但我喜歡特別有創意的,所以說好了一定要來探訪!

#媽不在家  油麻地上海街302號唐一樓(入口在則街熙龍里)
Kawai 一早已做了家課,知道Cafe在唐樓,要行樓梯,另外入口不在上海街,所以好快找到。
一來就是鐵皮信箱,小時候未搬到公屋前我是住唐樓的,好有親切感~~


雖然有親切感,但始終很多年沒有行樓梯上,燈光暗暗的,而且不知要轉幾個彎才到,感到心跳加快,好似探險咁~

轉了兩個圈,終於到了。點解可以佈置得咁靚?近窗台位置放了很多植物,好有秘密花園的感覺,店主係兩個大男孩,不用招呼客人時就會o係度畫畫,成個氛圍令人好relax 好放鬆!

大大個餐牌是他們自製的,Cafe只有數款自家製蛋糕及飲品供應,仲會介紹下有咩特別。想知每日供應的蛋糕款式,可留意他們的ig及facebook 公佈!(心如止水呢個名不得了)

理所當然地,揀左蝶豆花造的藍人秘密,由我第一眼在IG見到已經覺得係佢,無野阻到我!

藍人秘密一如想像,蝶豆花沒有特別的味道,但有明目的功效,因為佢含有豐富花青素。芝士蛋糕做得濕潤軟滑,口感如New York Cheese Cake,配搭青檸會變色之餘,仲有點清新感。

飲品我揀了伯爵成熟時,每天都會加不同的新鮮水果,當日配的是西柚。
店主仲會提醒你吉下d 水果,會更加好味。我覺得銀色盤好靚!喜歡的話仲可以買返屋企!

成間Cafe都好靚,我覺得近窗位置有天然光,就算攝影技巧多爛,都會影到靚相。

我是單拖去的,以下照片是請鄰桌的文青女生幫忙拍的!把我拍得很可愛~實在太感謝!其實,這裡是工作室,所以除了Cafe,也有少量懷舊玩具,自家設計及衣服出售。
總括來說,就是一個令人很想去放空的地方吧!
媽不在家 Mum's Not Home
油麻地上海街302號唐一樓(入口在則街熙龍里)
注意: 2pm才開門,星期二休息,每日蛋糕供應要留意IG。For Collaboration and Invitation,

Please send to : littlecatt@gmail.com

You Might Also Like

0 意見

Like Me Facebook