~ஐ 綠野悠然。食生排毒之旅程。食生初體驗 (一) ஐ~

下午1:30

世界這麼大,生存也不只靠食物,意志訓練都是很重要!四年前 Kawai 在台灣認識到斷食,身體快速改善,不過斷食只是一個速成法。接著下來就是從斷食中的啟發成長,要學習如何吃才是精明,是我現在要學的的!


今次好開心,可以同20位同學一齊參與 綠野林 GreenWoods  主辦的 綠野悠然。食生排毒之旅程,由周兆祥博士親自指導食生排毒的秘訣,而未來這三個月會有專人的支援。以自然療法的初心者來說,上堂可能悶,但資訊性的不可不聽!


課程包括了六天o既基本課堂 (全日)
而第一天就係記錄下身體的狀況(作對比),同埋聽下有關食生的概念。
成日流流長,仲會定時有餐點供應,除左要早起同埋見陌生人之外,整日我都安好的啦!
(我在驗身體的酸鹼度,身體的鹼度愈高,身體愈好,當然我唔係,因為我有食肉。。。)


其中有一Part 是打綠果菜露
果菜露是食生者的必需品,一杯有齊大量的營養,做法簡單,家中只需有一台攪拌機就可!
注意,攪拌最好不超過30秒,不然會太熱把食物的營養都消滅掉~~~~

材料有熟透的香蕉,菠蘿及菠菜,菜類要揀深綠色葉的,而且只要葉不要根莖的部份。
另外要加少量水份即可!

不消半分鐘就見到成品,真的很簡單,口感就如一般的Smoothies,雖然是深綠色,但味道不如想像中的苦澀or 齋到喊,飲落都幾甜,其實我好怕食菠菜,咁就食左一大把,真聰明。

上左一陣又是中午飯,課堂在綠野林舉行,當日安排的食生餐點都好精彩。
其中有部分做得不似蔬菜!沒有白糖的調味下,水果的清甜都跑出來了!
而且都幾夠飽!兩次的全日課程後都沒再需要吃晚飯~~

令人看到心心眼的主菜!
包括左用青瓜做的意粉,中間夾雜左少量的甘荀,顏色繽紛令人感到非常開心!醬汁唔多,溫度唔會太凍,吃著有健康感覺~~~ 感受到大地的溫暖!纖維多,食完好飽飽又唔會好眼訓!

下午仲有祥哥教炒菜,加少量鹽再用手的溫度把菜加熱,不消五分鐘就看到菜慢慢轉色~好有趣!加少少醬料或麻油,就可以做到冷拌啦,好簡單呢!仲有靚靚的甜品,沒有奶蛋食份,換來大量的果仁,打得質感很軟滑,好飽肚呢!

除了一些數據上的記錄,仲有得試氣場及脈輪能量分析,呢個我想玩左好耐啦!
一個人的彩光氣場主要分為:紅色、橙色、黃色、綠色、籃色、紫色和白色。而每個色彩都有不同的詮釋,每一個色彩都各自有一個位置,沒有一個顏色比另一個好。而看色彩的同時, 彩光的形狀和位置也扮演著重要的角色。

Kawai覺得都大部分都幾準,答案自己亦早知道,希望呢三個月可以有更多的改變!
o黎緊呢三個月,我都會進行大比例的食生(70%以上),我亦會不斷Update我的情況~

P.S, 食左第一日生之後,朋友都話我精神明顯好左!我都覺得睡眠質素好左~
前兩日導師們仲話我退左D 水腫!會好多相同大家分享~~

期望三個月後我會更加健康,因為我已經決定左!
大概個半月後我就踏入40歲啦,希望仲有好的體力去玩去感受世界 :)
食少兩餐應該唔會死,但食差左自己的身體,就好難補救!


有關生機素食 (Raw Vegan) 
是最適合人體結構的飲食。不單能恢復健康,不再受疾病的折騰,更能逆轉衰老,樣貌、皮膚、身材和身體機能至少年輕十至二十年!

更多有關資料,可按連結至 綠野林 官方網頁 / Facebook
For Collaboration and Invitation,
Please send to : littlecatt@gmail.com

You Might Also Like

0 意見

Like Me Facebook