~ஐ 免費試做 ♥ 無創頭皮水光育髮療程 ♥ LA MÔD ஐ~

下午1:30

姐為了頭上三千煩惱絲,不惜一切去試洗頭水同做Treatment,
今次呢篇文並不是邀約文,只是朋友送左張Coupon 俾我,
可以免費試做無創頭皮水光育髮療程。
其實網上都有得登記的,想試的話去 Click Here

姐同一般香港女生一樣,都是密集的電染以保持髮色,質感比較乾而且髮根塌下。

治療師先幫我分析頭髮問題,佢一睇已經知道我平時洗頭太趕,
有時仲未洗得乾淨,好多洗頭水的殘餘留在頭皮上(白色那些)。
平時健康的毛孔應該會有三至四條頭髮,我有很多只剩下兩根而已(滴汗中)
而且已開始看不到頭皮~
O2 Jet Peel 活氧頭皮潔淨療程
利用高壓噴射,快速去除頭皮屑,多餘角質層及油脂,去除一般洗髮水洗不走的雜質、造型產品,預防毛囊閉塞,刺激血液循環還,加強皮膚細胞的新陳代謝,改善頭皮油脂分泌;適合任何皮膚。

過程冰冰凍凍幾內舒服,一面做一面見到頭屑都吹到治療師的衣服上,好尷尬呢~
做完可以洗頭把頭屑洗乾淨,洗頭時治療師說,污水有很多泡泡(就是我平時洗不乾淨的洗頭水,造型用品),沖完水已覺得輕左少少。

洗頭後,運用無創水光將營養劑納米化,以450米/ 秒高速,帶到頭皮深層吸收,幫助毛髮生長、強韌,過程無痛、無創傷、無副作用。再用冷凍療程令的營養劑吸收得好~

最後是Bio Light,主要是幫助毛囊刺激它的再生能力,舒緩敏感及減少頭皮發紅,
同時促進產品吸收,會因應客人需要而調較不同顏色的光。

大概45分鐘就完成了整個無創頭皮水光育髮療程,
最後治療師都有再分析俾我睇,以做了一次來說,頭皮明顯少了白色殘餘物,仲見到粉紅色的頭皮,感覺比較輕身。臨走前,治療師再三叮囑想有健康頭髮就唔可以咁趕!

完成療程當日,頭髮比療程前無咁塌(此兩張是同一日的相片),觀感上都幾明顯的,
而之後都出少左油,輕身柔軟!

LA MÔD
銅鑼灣禮頓道 91 號雲翠大廈地庫 

For Collaboration and Invitation,

Please send to : littlecatt@gmail.com

You Might Also Like

0 意見

Like Me Facebook